Profesor Ordynator Katarzyna Krzyzanowska-Mittermayer

Lekarz specjalista na oddziale medycyny wewnetrznej w szpitalu Krankenanstalt Rudolfstiftung w Wiedniu (1. Medizinische Abteilung)

Lekarz specjalista z zakresu endokrynologii i przemiany materii (cukrzyca)

Lekarz specjalista z zakresu nefrologi

Health Care Management, MBA 


Przyjęcia pacjentów wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

Możliwość ustalenia terminu: 
- Rezerwacja internetowa
- Pod numerem telefonicznym 06601031350 (UWAGA: TYLKO od 14.00 – 18.00)
- Pod mailem (katarzyna.krzyzanowska@semperstrasse29.at)

Fax: 01 99 20 400 20